نقطه سر خط

          

   

 ... نقطه سر خط

 

قصه ای ازغصه هایش

 

برای کودکی خفته در بستر ی سرد نگاشت

 

همه ی عمر به انتظار فرود کبوتران امید

 

بر لب پنجره ی چشمانت نشست

 

روزهایش را به دست روزمردگی ها سپرد

 

و موهای شبق گونش را به رنگ یاس آراست

 

از غصه هایش ،قصه ای نگاشت

 

و باز نقطه سر خط  ...

  

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهربان

سلام سلام صد تا سلام [بغل][قلب]